Paul’s Farewell Discourse

Book Title: Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament en andere boeken, bij de heilige schrift gevoegt / door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.

Author: Not Available

Image Title: Paul’s Farewell Discourse

Scripture Reference:

Description: Paul bids farewell to his followers and departs for a ship from Miletus. Engraved by P. Tanje from the design of G. F. L. Debrie.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu