Conversion of the Jailer

Book Title: Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament en andere boeken, bij de heilige schrift gevoegt / door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.

Author: Not Available

Image Title: Conversion of the Jailer

Scripture Reference:

Description: After the earthquake, Paul baptizes the jailer and his family. Engraved by Matthijs Pool (1676-1732) from the design of Arnold Houbraken.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu