Bar-Jesus

Book Title: Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament en andere boeken, bij de heilige schrift gevoegt / door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.

Author: Not Available

Image Title: Bar-Jesus

Scripture Reference:

Description: Paul strikes Bar-Jesus with blindness after his opposition. The proconsul of Paphos and the crowd watches in awe. Engraved by Sugurue from the design of Bernard Picart (1673-1733).

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu