Samuel Kills Agag

Book Title: Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament, : door verscheide van de geestrykste en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer konstig afgebeeld : Zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse, Hoog- en Nederduitse talen: misgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge.

Author: Not Available

Image Title: Samuel Kills Agag

Scripture Reference:

Description: Samuel prepares to execute Agag in front of Saul in fulfillment of God’s command.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu