Death of Eli

Book Title: Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament, : door verscheide van de geestrykste en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer konstig afgebeeld : Zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse, Hoog- en Nederduitse talen: misgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge.

Author: Not Available

Image Title: Death of Eli

Scripture Reference:

Description: Eli, upon hearing that the Ark has been taken and his family is dead, faints and breaks his neck.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu