Near Sacrifice of Isaac

Book Title: Afbeeldingen der voornaamste historien, soo van het Oude als Nieuwe Testament, : door verscheide van de geestrykste en vermaardste tekenaars en plaatsnyders seer konstig afgebeeld : Zynde tot verklaringe van ieder afbeeldinge daar by gevoegt, sinryke rymen, in de Latynse, Franse, Engelse, Hoog- en Nederduitse talen: misgaders een kort historisch verhaal in prosa, van ieder afbeeldinge.

Author: Not Available

Image Title: Near Sacrifice of Isaac

Scripture Reference:

Description: Abraham is stopped by an angel from sacrificing his son. Note the citation of Galatians 4:23 at the base.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu