Pilate Washes His Hands

Book Title: Het Nieuwe Testament ons salichmaeckers Iesv Christi, mitsgaders d'epistelen : wt het Oude Testament, soo die door 't jaer in den dienst der h. kercke ghelesen worden. / Oversien ende verbetert na den laetsten Roomschen text, door den eerw. H. Henricus van den Leemputte, Licentiaet in de h. Godheyt. Verciert met veel schoone figueren, gesneden door Christoffel van Sichem, voor P.I.P.

Author: Leemputte, Henricus van den, 1588-1657

Image Title: Pilate Washes His Hands

Scripture Reference:

Description: Pilate washes his hands (head) as Jesus is led away to be crucified (base). In the top left corner, Pilate's wife has a dream about Jesus. Includes the monogram of the woodcutter, Christoffel van Sichem II (1577-1658); his son, Christoffel van Sichem III (1618-1659), may have collaborated with him on these images. The image also includes an engraver’s knife in the bottom left corner.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu