Mbuma-Zending

Mbuma-Zending [No PDF Currently Available]

Book Title: African postcard collection

Author: Not Available

Image Title: Mbuma-Zending

Description: Zuster Coote houdt in haar armen de eerste baby, met operatief ingrijpen geboren. Foto van moeder en kind. enige maanden na de geboorte. Nederlandse Stichting Mbuma-zending Ter ondersteunning van het geestelijke en medische werk in Rhodesia, uitgaande van de Free Presbyterian Church of Scotland. Giften worder gaarne ontvangen op gironummer 12.18.570 ten name van penningmesester Ned. Stichting, Mbuma-zending, Gelddijk 2, Culemborg Aanvragen e.d. voor zendingsbusjes te richten aan H.J. Veenema, Laarderweg 241, Bussum telefoon 02159-3 32 15.

Click here for additional images available from this book.

For information on licensing this image, please send an email, including a link to the image, to dia@emory.edu